Loại Mua vào Bán ra
CAD 18,500.46 19,273.21
CHF 24,878.24 25,917.38
EUR 27,061.04 28,474.76
GBP 31,580.26 32,899.33
JPY 204.41 215.09
THB 649.74 749.05
USD 22,920.00 23,150.00