Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,748.01 18,489.34
CHF 24,530.76 25,555.41
EUR 26,890.14 28,294.96
GBP 31,261.02 32,566.79
JPY 209.13 220.05
THB 673.23 776.13
USD 22,910.00 23,120.00