Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,838.77 18,599.54
CHF 24,182.46 25,213.77
EUR 23,475.21 24,789.85
GBP 27,818.84 29,005.24
JPY 171.29 181.34
THB 585.80 675.90
USD 23,220.00 23,530.00