Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,359.56 18,084.85
CHF 23,929.51 24,929.29
EUR 26,029.61 27,384.29
GBP 30,319.79 31,586.55
JPY 202.64 214.37
THB 602.81 694.95
USD 22,640.00 22,870.00